آمار ابزار دقیق (Instrumentation) - آموزش MATLAB
- جزوه آموزش مطلب در ۳۸ صفحه وحجم ۵۶۶/۰ مگ pdf. (پیشرفته) دانلود کنید.

سری فوریه / تبدیل لاپلاس / حل معادلات دیفرانسیل معمولی / fit /  BusyAction & Interruptible / urface / Colormap / Tag / UIContextMenu / Rectangle / Axes / Core Graphics Objects / ساختن منوفرعي / Uimenu / Pop-up / CreateFcn / Anonymous Functions / Toggle buttons /

 

- جزوه آموزش مطلب در ۴۴ صفحه وحجم ۱۵۲/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

 

کاربردهای MATLA/ شروع به کار با Matlab / file manager / help / workspace / تعریف کردن آرایه ها / ماتریسها / اعداد در متلب / ذخیره و بازیابی داده ها / بازیابی ماتریسها از m-file ها / operator ها / ایجاد step با operator کالن / function ها / عملیات ماتریسی روی آرایه ها / پاک کردن سطر یا ستون در ماتریسها / عملیات عضو به عضو روی آرایه ها / تنظیم خروجی ها دوی صفحه نمایش با دستورات disp , format / چند جمله ای ها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه مقدار یک چند جمله ای  / ضرب و تقسیم یک چند جمله ای / مشتق چند جمله ای  / حل معادلات دیفرانسیل به کمک مطلب matlab / محاسبه انتگرال به کمک مطلب matlab /  برازش منحنی چند جمله ای / عملگرهای منطقی / ترسیم داده ها / نمودارهای ۲ بعدی /  نمودارهای ۳ بعدی /  رسم نمودارها با معادلات پارامتری / رسم نمودارها با معادلات قطبی / اضافه کردن یک گراف به گراف قبلی / برنامه نویسی m-files / برنامه اصلی / ساخت سند گدافیکی GUI /  راه اندازی GUIDE / برنامه نویسی یک GUI .

 

- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۱۱صفحه وحجم ۷/۴ مگ pdf دانلود کنید.

 - جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۱۲صفحه وحجم ۲۰۴/۰ مگ pdf دانلود کنید.

        منبع:    matlabtrainings.blogfa.com

+ نوشته شده توسط مهدی باجلان در دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 12:14 |
+ . اللهم عجل لولیک الفرج
۹- جزوه آموزش مطلب در کنترل مدرن (مهندسی الکترونیک) به كوشش خاکی صدیق در ۵۶ صفحه و حجم ۱مگ pdf. دانلود کنید.

مقدمه / دستورات مهم : acker / canon / care / cdf2rdf / ctrb / Ctrbf / diag / eig / estim / exam / Gram / initial / kalman / Lyap / null / obsv / obsvf / place / ss / ssdata / ss2ss / ss2tf / tf2ss / رسم پاسخهای سیستم غیرخطی / طراحی فیدبک حالت با دستور acker / فیدبک حالت با کنترل انتگرال / اثر تغییر فیدبک حالت بر رفتار دینامیکی سیستم / طراحی رؤیتگرحالت / رؤیتگر مرتبه کاهش یافته / کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر / کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر مرتبه کاهش یافته / طراحی کنترل کننده بهینه به صورت فیدبک حالت / کنترل بهینه و حساب تغییرات /  کنترل بهینه و درجه پایداری / فیلتر کالمن / کنترل کننده فیدبک خروجی با فیلتر کالمن.

 

 اسلاید آموزش مطلب ت در ۴۵ اسلاید وحجم ۹/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

جزوه آموزش مطلب در ۳۳ صفحه و حجم ۰۳۶/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

مفاهیم مطلب / ساختار مطلب / متغییرها / عملگرهای ریاضی / توابع / مثلثاتی / ماتریسها و دستگاههای معادلات جبری / انجام عملیات روی ماتریسها /  جبر چند جمله ای ها / حل دستگاههای معادلات جبری در مطلب / ترسیم نمودارهای دو و سه بعدی / مشتق حد و انتگرال و حل معادلات دیفرانسیل / تبدیل لاپلاس و معکوس آن / بسط سه کسرهای جزیی / حل دستگاه های جبری با متغییر نمادین / تبدیل فوریه و تبدیل z /

  منبع:    matlabtrainings.blogfa.com

+ نوشته شده توسط مهدی باجلان در دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 12:13 |
+ . اللهم عجل لولیک الفرج
۷- جزوه آموزش مطلب به كوشش مشایخی در ۱۶ صفحه وحجم ۲/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

 

ماترس ها / عملیات ماتریسی / عملگر کالن / مجموع تمامی آرایه هاي یک ماتریس / متغیر ها در MATLAB / ذخیره ي متغیرها / نحوه ي نمایش اعداد در MATLAB / توابع در MATLAB / چند جمله اي ها در MATLAB / جبر چندجمله اي ها / ریشه هاي یک چند جمله اي / محاسبه ي جواب هاي n معادله n مجهول / رسم توابع معمولی در MATLAB / اضافه کردن توضیحات به نمودار / دستورات Axis , Grid , text / رسم نمودارهاي قطبی / رسم نمودارهاي دو و سه بعدي / تابع Meshgrid / ذخیره و ویرایش نمودار ها / رسم نمودار هاي میله اي و دایره اي / مشتق / محاسبه ي حد / محاسبه ي انتگرال / سري تیلور / حل معادلات جبري / حل معادلات چند مجهولی / حل معادلات دیفرانسیل یک مجهولی / حل دستگاه معادلات دیفرانسیل.

 

۸- جزوه آموزش مطلب به كوشش مقدس پور در ۷۸ صفحه وحجم ۳/۱ مگ rar. دانلود کنید.

آشنایی با نرم افزار مطلب / آشنایی با محیط نرم افزار MATLAB / پنجره فرمان Command Window / پنجره دستورات پیشینCommand History / پنجره ی پوشه ی جاری / پنجره فضای کار / پنجره Help / پنجره ویرایش آرایه / پنجره رسم و ویرایش نمودار /  پنجره ویرایش متون / نوار ابزار و میانبرها / علائم نقطه گذاری / ماتریسها در MATLAB / ماتریسهای خاص / کار روی ماتریسها / عملگرهای ریاضی / آشنایی با برخی توابع ریاضی /  عبارات و توابع پارامتری یا Symbolic /  حد . انتگرال و تبدیلات فوریه و لاپلاس و Z / معکوس تابع / ساده سازی و ویرایش / رسم نمودارها در MATLAB / رسم خط و منحنی 2D , 3D / رسم رویه ها در فضا / برنامه نویسی در مطلب / آشنایی با حلقه ها و عبارات شرطی.

 

+ نوشته شده توسط مهدی باجلان در دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 12:11 |
+ . اللهم عجل لولیک الفرج
۶- *کتاب آموزش مطلب به كوشش همت آبادی در ۱۵۴ صفحه وحجم ۰۸۲/۴ مگ rar. دانلود کنید. 

 فصل۱ : کلیات و اصول  / مقدمات / واژه MATLAB / محيط كار متلب / آغاز كار با متلب / ماتريس Matrix / بردار / آرايه، متغير، عمليات آرايه اي / تعريف و مقدار دهي به يك متغير / مشاهده يك متغير و نوشتن توضيح / بردار- هندسي / بردار- هندسي cell array / توابع اندازه گير / متغير داخلي ans / اعلام نوع متغير / نوشتن دستورات و مشاهده نتايج / پنجره فوري و پنجره برنامه / شكستن يك دستور در چند سطر / نوشتن چند دستور در يك سطر / تفاوتِ حروف بزرگ و كوچك / قطع اجرا / دستور more / اجرا و ضبط ستورات قبلي / اجراي دستورات سيستم عامل / تابع eval / دستور laster / بلوك try ...catch / تفاوت دستورات پنجره فرمان و برنامه / دستورهائي در مورد متغيرها / دريافت اطلاع و راهنمائي از مدارك راهنماي متلب / فصل ۲ آشنائي با متغيرها و توابع: آشنائي با انواع متغير و داده / انواع داده / دادههاي عددي، و دستور isa / نكاتي پيرامون single / نكاتي پيرامون int / نكاتي پيرامون char و تركيب انواع / متغيرهاي داخلي يا توكار متلب / دستور فرمت format / ضريب در نمايش اعداد / عملگرها / عملگرهاي آرايه اي / اولويت عملگرها / توابع كتاب خانه اي / توليد عدد تصادفي / توليد آرايه با تكرار آرايه ديگر / توابع تحليل داده ها / توابع زماني / توابع خاص / توابع كاربر- تعريف / بعضي از توابع رياضي كتاب خانه اي / مؤلفه های اصلی متلب / برخی تعاریف مقدماتی  / آرایه، عملیات آرایه ای / ترسیمات در مطلب / توابع کتاب خانه ای / آرایه منطقی / متغیرها در متلب /  آشنائی با متغیرهای متلب / دستورهائی در مورد متغیرها / چند راهنمائی نوشتاری / دستورها و توابع ورودی خروجی در برنامه نویسی / دریافت ورودی / ارسال خروجی / توابع زمانی / دستورات پنجره فرمان / دریافت اطلاع و راهنمائی از مدارک راهنمای متلب / توابع و عملیات ریاضی /  عملگرها / بعضی از توابع ریاضی / اعدد مختلط / توابع تبدیل مختصات / توابع خاص / بردارها / تعریف بردار Vector Definition / عملگر كالن /  تابع linspace / كاربرد يك بردار در تعريف بردار ديگر /  بردار تهي / انديس اعضاء بردار /بردارهاي منطقي / تبديل بردار عددي به منطقي با تابع logical / حذف بعضي عناصر آرايه / ضرب بردار عددي در بردار منطقي / يافتن محل عناصري با مقدار معين /  يافتن انديس عناصر مورد نظر با تابع find / اندیس اعضاء بردار A Vector Member Index / بردار و رسم منحنی در مطلب/ توابع تحلیل داده ها /فصل ۳ ماتريس ها تشابه مابين ماتريس ها: / ماتريس هاي پايهElementary Matrices / ماتريس يگانيidentity matrix / ماتريس هاي ones , zeros / ايجاد تغييرات بر روي ماتريس / استخراج قسمتي از يك ماتريس / تغيير مقدار عناصر ماتريس / قرار دادن يك ماتريس در ماتريس ديگر / استخراج يا حذف رديف و ستون / عمل گرهاي ماتريسي / ضرب ماتريسي /توان ماتريسي / بعضي از توابع ماتريسي / چند تابع معمول / استخراج ماتريس از ماتريس ديگر /توابعي كه به روي مجموعه عناصر ماتريس عمل ميكنند / ماتريس سه بعدي (فضائي) / ماتريس هاي نمونه / ماتريس جادوئي / ماتريس پاسكال / فصل ۴ دستورها و توابع ورودي خروجي دستورها و توابع : /ورودي خروجي / دريافت ورودي / دريافت با input / دريافت با keyboard / ارسال خروجي / ارسال خروجي به صفحه نمايش، دستور disp (var) / ارسال خروجي به صفحه نمايش، دستور fprint / دستور echo off/on / دستور pause / ضبط بر روي ديسك / ارسال خروجي به فايل متن TXT / ضبط ماتريس در فايل متن TXT / ضبط ماتريس در فايل باينري MAX / باز كردن درگاه port / فصل ۵ آشنائي با ترسيمات / صفحه هاي مختصات / صفحه مختصات قائم /  صفحه مختصات قطبي /تبديل مختصات قائم و قطبي / بردار و رسم منحني، دستورهاي plot , comet / دستورهاي figure , subplot , hold on/of, clf / افزودن توضيحات روي منحني / پنجره data statistics / چند منحني در يك صفحه / دستورهاي هم خانواده plot / روش هاي ديگر نمودار سازي / نمودار ستوني bar / پيشينه نگار hist /نمودار دايره pie / رسم نموداري ماتريس /نمودار ستوني ماتريس / نمودار منحني ماتريس / نمودار قطبي / نمودار عقربه اي، دستور compass / نمايش هندسي عدد مختلط با compass / رسم عدد مختلط با plot / رسم آسان با ezplot / رسم توابع آشكار explicit functions / رسم توابع ضمني implicit functions / رسم توابع پارامتريك / تابع داخلي fplot / ويرايش گراف / تعيين محدوده محورها / توري روي گراف از پنجره فرمان / برچسب گذاري با ماوس / مؤلفه هاي RGB / رنگي كردن با fill / اديت از روي پنجره گراف / گيره هاي گرافيك graphics handles /  فصل ۶ برنامه نویسی در متلب: / تشکیل ام- فایل / ام- فايلِ اسكريپت و ام-فايلِ تابعي / مثال هاي رياضي / مثال هاي آماري / مثال هاي مكانيك / مثال هاي اكتريكي / بردارهای منطقی / اندیس و مقدار عناصر بردار / استخراج بردار از بردار دیگر / چند مثال دیگر از کاربردهای بردار منطقی / ماتریس های پایه Elementary Matrices / تغییر مقدار عناصر ماتریس / قرار دادن یک ماتریس در ماتریس دیگر / حذف ردیف یا ستون / ماتریس های نمونه / عملگرهای ماتریسی / بعضی از توابع ماتریسی / یک بحث آماری / فصل ۷ گرافيك سه بعدي: /مباحثی پیرامون گرافیک در / رسم آسان با ezplot / تابع داخلی fplot و توابع ریاضیِ سریع التغییر / حل معادلات غیر آنالیتیک / برچسب گذاری با ماوس / توری روی گراف از پنجره فرمان / دو محور با مقیاس های عمودی متفاوت / تعیین محدوده محورها / ترسیم قطبی / گیره های گرافیک graphics handles / مؤلفه های RGB /  توابع دیگر گرافیکی / ترسیم ۳ بعدی / گرافيك سه بعدي /  / سطوح فضائی / سایر روش های ترسیم سه بعدی / ترسيم منحني فضائي / تابع plot3 / تابع comp3 / ترسيم سطوح فضائي / دستور meshgrid (a,b) /  صفحه مختصات / دستور mesh (x,y,z) / دستور mesh(m) نمايش سه بعدي يك ماتريس / توابع فضائي كتاب خانه اي / رسم كُره با sphere و ايجاد افكت هاي تصويري  / رسم استوانه با cylinder / رسم قله ها با تابع نمونه peaks / بعضي از قابليت هاي گرافيكي متلب / زاويه ديد يك تصوير / تصويربرداري با getframe / باز نمايش فيلم بادستور movie / تغييرات روي قسمتي از سطح ترسيم سه بعدي / حذف قسمتي از سطح / ساير دستور هاي ترسيم سه بعدي / فصل ۸ ساختارهاي تصميم و تكرار: / ساختارهای تصمیم و تکرار / ساختارهای تصمیم و عوامل آن / ساختارهای تکرار / عملگرهاي نسبتي Relational Operators Logical Operators عملگرهاي منطقي / if بلوك / switch بلوك / ساختارهاي تكرار / for حلقه / break و دستور while حلقه / منيو / فصل ۹ نكاتي پيرامون توابع و تابع كاربر- تعريف : /  گيره تابع function handle feval / تابع تابع كاربر- تعريف /  تابع تابع كتاب خانه اي / تبديل فايل هاي متلب /  تبديل ام- فايل به پرونده پي- كد pcode file /  MATLAB Compiler با كامپايلر متلب C توليد برنامه / C++ تبديل برنامه گرافيكي به زبان / خلاصه دستورات كامپايلر /  Excel Builder سازنده كسل / فصل ۱۰ رياضيات نمادين Symbolic Math Symbolic Math Tool Box / آرايه يا متغير عددي با دقت افزوده double array / آرايه يا متغير كاراكتري / شيئ يا متغير نمادين / انواع ديگر داده / workspace نمايش متغيرها در پنجره / متغيرهاي نمادين / جاي گزيني عدد نمادين در متغير نمادين / يافتن متغيرهاي نمادين / نمايش اعداد نمادين / نمايش متغيرهاي نمادين / متغير مستقل نمادين / جاي گزيني عدد نمادين در متغير نمادين / يافتن متغيرهاي نمادين / نمايش اعداد نمادين / عمليات رياضي / ريشه دوم / توان / مشتق / انتگرال / انتگرال محدود / تبديل به كسرهاي جزئي و ريشه و قطب يك تابع تبديل / تبديل عبارت جبري به كسر متعارفي گويا / اعداد مختلط نمادين / مزدوج يك عدد مختلط / توابع نمادين / معرفي يك تابع كلي / جاي گزيني يك عبارت به جاي subs = substitution / تابع نمادين مختلط / حد تابع / تابع ام- فايلي نمادين / سري ها / توابع آسان ساز / تابع pretty / توابع expand collect / فاكتورگيري factor / ساده كردن با simplify / ساده كردن با simple / ماتريس هاي نمادين / ماتريس با عناصري از متغيرهاي نمادين / ماتريس با عناصري از توابع نمادين / رسم تابع نمادين با ezplot / دريافت راهنما در مورد رياضيات نمادين / فصل ۱۱ عمليات محاسباتي: / حل معادلات / معادله چند جمله اي، دستورهاي poly roots / حل معادله با تابع كتاب خانه اي fzero / حل دستگاه معادلات غير خطي با fsolve جعبه ابزار بهينه سازي Optimization Toolbox / حل دستگاه معادلات خطي / حل معادلات با دستور solve / جعبه ابزار رياضيات سمبليك Symbolic Math Toolbox / حل معادله ديفرانسيل عادي با ODE45 / حل معادلات ديفرانسيل عادي جعبه ابزار رياضيات سمبليك Symbolic Math Toolbox / تابع معكوس يك تابع با finverse / تركيب تابعي با compose / تقريب جبري منحني معادلات / برخوراندن يك منحني در معادله چند جمله اي Curve Fitting with polyfit(x,y,n), polyval / دريافت مختصات نقاط منحني با ginput / حل ترسيمي / فصل ۱۲ مباحثي پيرامون رشته ها / رشته به مثابه آرايه (بردار) / دسترسي به حروف رشته / عدد اسكي يك كاراكتر / m × n رشته / مرتب سازي رشته / مرتب سازي با تابع كتاب خانه اي sort / مرتب سازي رشته با تابع حبابي و مقايسه با sort / توابع رشته اي / تابع strcmp(s1,s  و عملگرهاي مقايسه اي براي رشته ها / strcat  جمع كردن رشتهها با دستور / قالببندي رشته String Formatting / تعيين فرمت براي نمايش رشته با fprintf / نگه داري رشته در يك متغير باsprintf / فصل ۱۳ سيگنال، سيستم، فيلتر / تبديلات فوريه / fft() تبديل فوريه گسسته / ifft(t) تبديل فوريه گسسته وارون / توابع سيستم ها / tf دستور ايجاد تابع تبديل زمان پيوسته /ترسيم bode براي يك سيستم / step(), impulse() واكنش پله اي و واكنش ايمپالسي / Nyquist Diagram دياگرام نايكوييست / tf2ss تغيير تابع تبديل به فرم فضاي حالت / دستور rlocus براي رسم مكان هندسي ريشه ها / سيستم فيدبك منفي با دستور feedback / مدل زمان گسسته Discrete-Time Models / Lead تابع تبديل زمان گسسته مدار / فيلترها / butter() آنالوگ و ديجيتال، دستور Butterworth فيلتر / فصل ۱۴ واسط گرافيكي كاربر / واسط گرافيكي كاربر GUI graphical user interface /  property inspector شاخصه ياب / Name or String شاخصه عنوان / Tag شاخصه برچسب / Callback Function توابع فراخوان / برنامه نويسي / فصل ۱۵ نكاتي پيرامون صفحه گسترده / برچسب گذاري / برچسب پيش فرض يك سلول / برچسب گذاري دل خواه، متغير و آرايه در اكسل excel/ كتابخانه داخلي اكسل excel/ فرمول دهي / Formula Bar ميله فرمول / رجوع نسبي و رجوع مطلق به سلول / نامگذاري / پر كردن سلول ها با ليست هاي قراردادي / فصل ۱۶ عمليات محاسباتي، توابع و نمودارها / چند تابع كتاب خانه اي / نمودارها / نمودار ستوني / ترسيم منحني / جبري سازي منحني / هيستوگرام / تابع كاربر- تعريف در اكسل VBA in Excel /  برنامه نويسي / استفاده از تابع VBA در صفحه گسترده / ضبط ماكرو / ابزارهاي محاسباتي / Goal Seek / Solver / Data Table جدول داده / تابع خط فرمانinline function / ام- فایل تابعی function M-file /تقریب جبری یک منحنی / مباحثی پیرامون توابع / تابع بدون مقدار برگشتی (بدون آرگومان خروجی) / زیر تابع subfunction / کامپایلرِ متلب MATLAB Compiler / گیره تابع function handle / تابعِ تابع /Function Recursivity / مباحثی پیرامون رشته ها / رشته به مثابه آرایه (بردار) / بلوک try...catch / تابع eval / توابع double و single و عدد اسکی یک کاراکتر / مقایسه رشته ها / تعیین فرمت برای نمایش رشته با fprintf / رشتهm × n / نگه داری رشته در یک متغیر با sprintf / سیگنال، سیستم، فیلتر/ تبدیلات فوریه / توابع سیستم ها / مدل زمان گسسته Discrete-Time Models / فیلترها / ریاضیات نمادین Symbolic Math / انواع متغیرها / عملیات ریاضی و نوع متغیرها / روش معرفی متغیر نمادین / عملیات ریاضی بر روی متغیرهای نمادین / متغیر مستقل نمادین / جای گزینی عدد نمادین در متغیر نمادین / یافتن متغیرهای نمادین متلب/ نمایش اعداد نمادین / اعداد مختلط نمادین / توابع نمادین / حد تابع / تابع ام- فایلی نمادین / سری ها / توابع آسان ساز / رسم تابع نمادین با ezplot / ماتریس های نمادین / حل معادلات / معادلات دیفرانسیل / دریافت راهنما در مورد ریاضیات نمادین / واسط گرافیکی کاربر GUI) graphical user interface) / نکاتی پیرامون صفحه گسترده / سلولهای صفحه گسترده spreadsheet cells / توابع کتاب خانه ای و نمودارها / پر کردن سری سلول ها / چند تابع کتاب خانه ای / نمودارها / هیستوگرام / وی- بی- آ در اکسل VBA in Excel / ضبط ماکرو / ابزارهای محاسباتی Goal Seek Solver جدول داده Data Table.

   منبع:    matlabtrainings.blogfa.com

+ نوشته شده توسط مهدی باجلان در دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 12:10 |
+ . اللهم عجل لولیک الفرج
۴- جزوه آموزش مطلب به كوشش ساغری در ۳۷ صفحه وحجم ۷/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

 

 آشنايي با پنجره هاي MATLAB /  مقدمات کار با MATLAB /  محاسبات عددي آرايه ها /  آرايه هاي استاندارد /  اندازه ماتريس ها / ايجاد تغيير در ماتريس ها / مرتب آردن آرايه ها / جستجو در آرايه ها / کاربرد در داده هاي آماري / ماتريس به عنوان ضرايب چند جمله اي / ماتريس به عنوان مجموعه /  محاسبات ماتريسي / مديريت فايل ها و متغيرها / تابع plot /  بر چسب ها، تنظيمات و ... /  نمودارهاي متعدد / ساخت function file / حلقه هاي تكرار /  حلقه for / حلقه while / عملگرهاي منطقي / شرط If - Else – End / شرط Switch-Case / توقف روند اجراي برنامه.

۵- جزوه آموزش مطلب به كوشش مستوفی در ۳۵ صفحه وحجم ۳/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

مقدمه MATLAB چيست؟ / استفاده از help / استفاده ازdemo / عمليات ابتدايي در مطلب/ تعريف كردن آرايه ها و عمليات جبري روي آنها / ذخيره كردن و بازيابي داده ها / عمليات ماتريسي روي آرايه ها / عمليات عضو به عضو روي آرايه ها / تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش با دستورات format و disp / چند جمله ايها / ريشه هاي يك چند جمله اي / محاسبه مقدار يك چند جمله اي / ضرب و تقسيم چند جمله ايها / مشتق چند جمله اي / برازش منحني چند جمله اي / عمليات و توابع منطقي / مقايسه منطقي / عملگرهاي منطقي / توابع منطقيfind و all ، any / اعداد ويژه / ترسيم داده ها / نمودارهاي ٢ بعدي / نمودارهاي ٣ بعدي / نمودارهاي ۵/۲ بعدي / برنامه نويسي (m-files) / برنامه اصلي / استفاده از diary براي ايجاد برنامه / تابع / كنترل جريان محاسبات / خطايابي برنامه ها / پيغامهاي خطا / دستورهايkeyboard و echo .

 

+ نوشته شده توسط مهدی باجلان در دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 12:9 |
+ . اللهم عجل لولیک الفرج
۳- جزوه آموزش متلب به كوشش رجبی در ۳۵ صفحه وحجم ۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

مقدمه / پنجره Command / تنظيم دقت نمايش اعداد / اعداد ثابت / clc دستور / دستور clear / اعمال رياضي روي ماترس ها / دستور linspace / ترانهاده یک ماتریس / فراخواني يك ماتريس / توابع مربوط به ماتريس / m-fail / ماتريس ها در matlab / M-File/ رسم نمودار در matlab/  دستور grid / دستور hold / برچسب نمودار / تعيين حدود نمودار / دستور  plot / دستور subplot / تابع plot3 / رسم دو بعدي نمودارهاي گسسته / نمودارهاي ميله اي / نمودار قطبي / تابع mesh/  تابع meshgrid / دستور  for . if .  switch/ تابع inlink / تابع input / محاسبات عددي در matlab / انتگرال گيري عددي / تابع quid / تابع trapz / مشتق گيري عددي / تابع diff / محاسبات سمبليك در matlab / دستور pretty /  اعمال جبر در سمبليك/ انتگرال گيري و مشتق گيري سمبليك / استاندارد سازي و ساده سازي عبارات سمبليك / تابع collect / تابع factor / تابع expand / محاسبه سمبليك تبديل لاپلاس / عكس لاپلاس / محاسبه سمبليك تبديل z در متلب / عكس تبديل z / حل معادلات جبري / حل معادلات ديفرانسيل به روش سمبليك .

   منبع:    matlabtrainings.blogfa.com

+ نوشته شده توسط مهدی باجلان در دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 12:7 |
+ . اللهم عجل لولیک الفرج
۲- جزوه آموزش مطلب به كوشش شیخ نجدی در ۵۷ صفحه وحجم ۱/۲ مگ pdf. دانلود کنید.

 Matlab  مطلب چيست؟ / استفاده از help / استفاده از demo / عمليات ابتدايي  / ذخيره كردن و بازيابي داده ها / عمليات ماتريسي روي آرايه ها / عمليات عضو به عضو روي آرايه ها / تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش / چند جمله ايها / ريشه هاي يك چند جمله اي / محاسبه مقدار يك چند جمله اي / ضرب و تقسيم چند جمله ايها / مشتق چند جمله اي / برازش منحني چند جمله اي / عمليات و توابع منطقي / ترسيم داده ها / نمودارهاي ٢ بعدي / مودارهاي ۳ بعدي / مودارهاي ۵/۲ بعدي / برنامه نويسي m-file در متلب / استفاده از diary  براي ايجاد برنامه / تابع / كنترل جريان محاسبات /خطايابي برنامه ها / مشتق. حد. انتگرال . و حل معادلات دیفرانسیل /  تبدیل لاپلاس و معکوس آن / تبدیل فوریه و تبدیل Z و / Simulink /  شبیه سازی یک مدار ساده / ساخت مدار با کتابخانه powerlib / شبیه سازی مدار / تحلیل یک مدار ساده / تحلیل حالت پایدار / تحلیل فرکانسی / بدست آوردن امپدانس متقابل فرکانسی از مدل فضای حالت / بدست آوردن امپدانس فرکانسی از قطعه اندازه گیر امپدانس و قطعه نمایشگر گرافیکی.

 

+ نوشته شده توسط مهدی باجلان در دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 12:6 |
+ . اللهم عجل لولیک الفرج
۱- كتاب آموزش مطلب به كوشش مشكي باف و برمكي در ۱۰۳ صفحه وحجم ۵/۲ مگ pdf. دانلود کنید.

 

الگوریتم و الگوریتم نویسی در مطلب / نصب مطلب /  پارامترهای اولیه  / دستورهای ابتدایی  /  m-file /  Matlab Function /  کنترل در برنامه نویسی /  منطق در شرط / گرد کردن / توابع عددی prims/ factorial / Gcd / Lcm / / توابع مختلط / Abs / Complex / Imag / Real / Angle / Conj / توابع نمایی / Sqrt / sqrtm / Nthroot / power / pow2 / exp / log / توابع مثلثاتی / دستورات منطقی در برنامه نویسی  / Isempty / Isnumeric / Isequal / Isreal / Isprime / توابع زمان Clock / Date / Tic ... toc / pause / توابع آرایه ای / numel / lenghth / find / size /ماتریسهای خاص  magic / rand / eye / ones /zeroes / توابع ماتریسی / max / min / sort / sum / prod / mean / diag / det / trace / rank / flipdim / fliplr / flipud / rot90 / کار با فایل /  load / open / dlmwrite / dlmread / textread / رسم دو بعدی / plot / تنظیمات صفحه رسم / Xlabel / Ylabel / title / legeand / ترسیم در یک صفحه / subplot / رسم سه بعدی / plot3 / رسم سطح و لایه / peaks / meshgrid / mesh / contour / meshc / surf / surfc / countour3 / plot3 / view / ترسیم توابع / ezplot / ezplot3 / ezmesh / ezsurf / نمودارهای آماری / bar / hist / stairs /  چند جمله ای ها / root / ply / polyval / polyfit / ginput / polyder / polyint / conv / deconv / توابع سمبلیک / syms / eval / limit / diff / int / compose / symsum / finvese / jacobian / مراجع مهم در برنامه نویسی متلب

 

+ نوشته شده توسط مهدی باجلان در دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 12:5 |
+ . اللهم عجل لولیک الفرج
۱- كتاب آموزش مطلب به كوشش مشكي باف و برمكي در ۱۰۳ صفحه وحجم ۵/۲ مگ pdf. دانلود کنید.

 

الگوریتم و الگوریتم نویسی در مطلب / نصب مطلب /  پارامترهای اولیه  / دستورهای ابتدایی  /  m-file /  Matlab Function /  کنترل در برنامه نویسی /  منطق در شرط / گرد کردن / توابع عددی prims/ factorial / Gcd / Lcm / / توابع مختلط / Abs / Complex / Imag / Real / Angle / Conj / توابع نمایی / Sqrt / sqrtm / Nthroot / power / pow2 / exp / log / توابع مثلثاتی / دستورات منطقی در برنامه نویسی  / Isempty / Isnumeric / Isequal / Isreal / Isprime / توابع زمان Clock / Date / Tic ... toc / pause / توابع آرایه ای / numel / lenghth / find / size /ماتریسهای خاص  magic / rand / eye / ones /zeroes / توابع ماتریسی / max / min / sort / sum / prod / mean / diag / det / trace / rank / flipdim / fliplr / flipud / rot90 / کار با فایل /  load / open / dlmwrite / dlmread / textread / رسم دو بعدی / plot / تنظیمات صفحه رسم / Xlabel / Ylabel / title / legeand / ترسیم در یک صفحه / subplot / رسم سه بعدی / plot3 / رسم سطح و لایه / peaks / meshgrid / mesh / contour / meshc / surf / surfc / countour3 / plot3 / view / ترسیم توابع / ezplot / ezplot3 / ezmesh / ezsurf / نمودارهای آماری / bar / hist / stairs /  چند جمله ای ها / root / ply / polyval / polyfit / ginput / polyder / polyint / conv / deconv / توابع سمبلیک / syms / eval / limit / diff / int / compose / symsum / finvese / jacobian / مراجع مهم در برنامه نویسی متلب

 

۲- جزوه آموزش مطلب به كوشش شیخ نجدی در ۵۷ صفحه وحجم ۱/۲ مگ pdf. دانلود کنید.

 Matlab  مطلب چيست؟ / استفاده از help / استفاده از demo / عمليات ابتدايي  / ذخيره كردن و بازيابي داده ها / عمليات ماتريسي روي آرايه ها / عمليات عضو به عضو روي آرايه ها / تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش / چند جمله ايها / ريشه هاي يك چند جمله اي / محاسبه مقدار يك چند جمله اي / ضرب و تقسيم چند جمله ايها / مشتق چند جمله اي / برازش منحني چند جمله اي / عمليات و توابع منطقي / ترسيم داده ها / نمودارهاي ٢ بعدي / مودارهاي ۳ بعدي / مودارهاي ۵/۲ بعدي / برنامه نويسي m-file در متلب / استفاده از diary  براي ايجاد برنامه / تابع / كنترل جريان محاسبات /خطايابي برنامه ها / مشتق. حد. انتگرال . و حل معادلات دیفرانسیل /  تبدیل لاپلاس و معکوس آن / تبدیل فوریه و تبدیل Z و / Simulink /  شبیه سازی یک مدار ساده / ساخت مدار با کتابخانه powerlib / شبیه سازی مدار / تحلیل یک مدار ساده / تحلیل حالت پایدار / تحلیل فرکانسی / بدست آوردن امپدانس متقابل فرکانسی از مدل فضای حالت / بدست آوردن امپدانس فرکانسی از قطعه اندازه گیر امپدانس و قطعه نمایشگر گرافیکی.

 

۳- جزوه آموزش متلب به كوشش رجبی در ۳۵ صفحه وحجم ۴/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

مقدمه / پنجره Command / تنظيم دقت نمايش اعداد / اعداد ثابت / clc دستور / دستور clear / اعمال رياضي روي ماترس ها / دستور linspace / ترانهاده یک ماتریس / فراخواني يك ماتريس / توابع مربوط به ماتريس / m-fail / ماتريس ها در matlab / M-File/ رسم نمودار در matlab/  دستور grid / دستور hold / برچسب نمودار / تعيين حدود نمودار / دستور  plot / دستور subplot / تابع plot3 / رسم دو بعدي نمودارهاي گسسته / نمودارهاي ميله اي / نمودار قطبي / تابع mesh/  تابع meshgrid / دستور  for . if .  switch/ تابع inlink / تابع input / محاسبات عددي در matlab / انتگرال گيري عددي / تابع quid / تابع trapz / مشتق گيري عددي / تابع diff / محاسبات سمبليك در matlab / دستور pretty /  اعمال جبر در سمبليك/ انتگرال گيري و مشتق گيري سمبليك / استاندارد سازي و ساده سازي عبارات سمبليك / تابع collect / تابع factor / تابع expand / محاسبه سمبليك تبديل لاپلاس / عكس لاپلاس / محاسبه سمبليك تبديل z در متلب / عكس تبديل z / حل معادلات جبري / حل معادلات ديفرانسيل به روش سمبليك .

۴- جزوه آموزش مطلب به كوشش ساغری در ۳۷ صفحه وحجم ۷/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

 

 آشنايي با پنجره هاي MATLAB /  مقدمات کار با MATLAB /  محاسبات عددي آرايه ها /  آرايه هاي استاندارد /  اندازه ماتريس ها / ايجاد تغيير در ماتريس ها / مرتب آردن آرايه ها / جستجو در آرايه ها / کاربرد در داده هاي آماري / ماتريس به عنوان ضرايب چند جمله اي / ماتريس به عنوان مجموعه /  محاسبات ماتريسي / مديريت فايل ها و متغيرها / تابع plot /  بر چسب ها، تنظيمات و ... /  نمودارهاي متعدد / ساخت function file / حلقه هاي تكرار /  حلقه for / حلقه while / عملگرهاي منطقي / شرط If - Else – End / شرط Switch-Case / توقف روند اجراي برنامه.

۵- جزوه آموزش مطلب به كوشش مستوفی در ۳۵ صفحه وحجم ۳/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

مقدمه MATLAB چيست؟ / استفاده از help / استفاده ازdemo / عمليات ابتدايي در مطلب/ تعريف كردن آرايه ها و عمليات جبري روي آنها / ذخيره كردن و بازيابي داده ها / عمليات ماتريسي روي آرايه ها / عمليات عضو به عضو روي آرايه ها / تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش با دستورات format و disp / چند جمله ايها / ريشه هاي يك چند جمله اي / محاسبه مقدار يك چند جمله اي / ضرب و تقسيم چند جمله ايها / مشتق چند جمله اي / برازش منحني چند جمله اي / عمليات و توابع منطقي / مقايسه منطقي / عملگرهاي منطقي / توابع منطقيfind و all ، any / اعداد ويژه / ترسيم داده ها / نمودارهاي ٢ بعدي / نمودارهاي ٣ بعدي / نمودارهاي ۵/۲ بعدي / برنامه نويسي (m-files) / برنامه اصلي / استفاده از diary براي ايجاد برنامه / تابع / كنترل جريان محاسبات / خطايابي برنامه ها / پيغامهاي خطا / دستورهايkeyboard و echo .

 

۶- *کتاب آموزش مطلب به كوشش همت آبادی در ۱۵۴ صفحه وحجم ۰۸۲/۴ مگ rar. دانلود کنید. 

 فصل۱ : کلیات و اصول  / مقدمات / واژه MATLAB / محيط كار متلب / آغاز كار با متلب / ماتريس Matrix / بردار / آرايه، متغير، عمليات آرايه اي / تعريف و مقدار دهي به يك متغير / مشاهده يك متغير و نوشتن توضيح / بردار- هندسي / بردار- هندسي cell array / توابع اندازه گير / متغير داخلي ans / اعلام نوع متغير / نوشتن دستورات و مشاهده نتايج / پنجره فوري و پنجره برنامه / شكستن يك دستور در چند سطر / نوشتن چند دستور در يك سطر / تفاوتِ حروف بزرگ و كوچك / قطع اجرا / دستور more / اجرا و ضبط ستورات قبلي / اجراي دستورات سيستم عامل / تابع eval / دستور laster / بلوك try ...catch / تفاوت دستورات پنجره فرمان و برنامه / دستورهائي در مورد متغيرها / دريافت اطلاع و راهنمائي از مدارك راهنماي متلب / فصل ۲ آشنائي با متغيرها و توابع: آشنائي با انواع متغير و داده / انواع داده / دادههاي عددي، و دستور isa / نكاتي پيرامون single / نكاتي پيرامون int / نكاتي پيرامون char و تركيب انواع / متغيرهاي داخلي يا توكار متلب / دستور فرمت format / ضريب در نمايش اعداد / عملگرها / عملگرهاي آرايه اي / اولويت عملگرها / توابع كتاب خانه اي / توليد عدد تصادفي / توليد آرايه با تكرار آرايه ديگر / توابع تحليل داده ها / توابع زماني / توابع خاص / توابع كاربر- تعريف / بعضي از توابع رياضي كتاب خانه اي / مؤلفه های اصلی متلب / برخی تعاریف مقدماتی  / آرایه، عملیات آرایه ای / ترسیمات در مطلب / توابع کتاب خانه ای / آرایه منطقی / متغیرها در متلب /  آشنائی با متغیرهای متلب / دستورهائی در مورد متغیرها / چند راهنمائی نوشتاری / دستورها و توابع ورودی خروجی در برنامه نویسی / دریافت ورودی / ارسال خروجی / توابع زمانی / دستورات پنجره فرمان / دریافت اطلاع و راهنمائی از مدارک راهنمای متلب / توابع و عملیات ریاضی /  عملگرها / بعضی از توابع ریاضی / اعدد مختلط / توابع تبدیل مختصات / توابع خاص / بردارها / تعریف بردار Vector Definition / عملگر كالن /  تابع linspace / كاربرد يك بردار در تعريف بردار ديگر /  بردار تهي / انديس اعضاء بردار /بردارهاي منطقي / تبديل بردار عددي به منطقي با تابع logical / حذف بعضي عناصر آرايه / ضرب بردار عددي در بردار منطقي / يافتن محل عناصري با مقدار معين /  يافتن انديس عناصر مورد نظر با تابع find / اندیس اعضاء بردار A Vector Member Index / بردار و رسم منحنی در مطلب/ توابع تحلیل داده ها /فصل ۳ ماتريس ها تشابه مابين ماتريس ها: / ماتريس هاي پايهElementary Matrices / ماتريس يگانيidentity matrix / ماتريس هاي ones , zeros / ايجاد تغييرات بر روي ماتريس / استخراج قسمتي از يك ماتريس / تغيير مقدار عناصر ماتريس / قرار دادن يك ماتريس در ماتريس ديگر / استخراج يا حذف رديف و ستون / عمل گرهاي ماتريسي / ضرب ماتريسي /توان ماتريسي / بعضي از توابع ماتريسي / چند تابع معمول / استخراج ماتريس از ماتريس ديگر /توابعي كه به روي مجموعه عناصر ماتريس عمل ميكنند / ماتريس سه بعدي (فضائي) / ماتريس هاي نمونه / ماتريس جادوئي / ماتريس پاسكال / فصل ۴ دستورها و توابع ورودي خروجي دستورها و توابع : /ورودي خروجي / دريافت ورودي / دريافت با input / دريافت با keyboard / ارسال خروجي / ارسال خروجي به صفحه نمايش، دستور disp (var) / ارسال خروجي به صفحه نمايش، دستور fprint / دستور echo off/on / دستور pause / ضبط بر روي ديسك / ارسال خروجي به فايل متن TXT / ضبط ماتريس در فايل متن TXT / ضبط ماتريس در فايل باينري MAX / باز كردن درگاه port / فصل ۵ آشنائي با ترسيمات / صفحه هاي مختصات / صفحه مختصات قائم /  صفحه مختصات قطبي /تبديل مختصات قائم و قطبي / بردار و رسم منحني، دستورهاي plot , comet / دستورهاي figure , subplot , hold on/of, clf / افزودن توضيحات روي منحني / پنجره data statistics / چند منحني در يك صفحه / دستورهاي هم خانواده plot / روش هاي ديگر نمودار سازي / نمودار ستوني bar / پيشينه نگار hist /نمودار دايره pie / رسم نموداري ماتريس /نمودار ستوني ماتريس / نمودار منحني ماتريس / نمودار قطبي / نمودار عقربه اي، دستور compass / نمايش هندسي عدد مختلط با compass / رسم عدد مختلط با plot / رسم آسان با ezplot / رسم توابع آشكار explicit functions / رسم توابع ضمني implicit functions / رسم توابع پارامتريك / تابع داخلي fplot / ويرايش گراف / تعيين محدوده محورها / توري روي گراف از پنجره فرمان / برچسب گذاري با ماوس / مؤلفه هاي RGB / رنگي كردن با fill / اديت از روي پنجره گراف / گيره هاي گرافيك graphics handles /  فصل ۶ برنامه نویسی در متلب: / تشکیل ام- فایل / ام- فايلِ اسكريپت و ام-فايلِ تابعي / مثال هاي رياضي / مثال هاي آماري / مثال هاي مكانيك / مثال هاي اكتريكي / بردارهای منطقی / اندیس و مقدار عناصر بردار / استخراج بردار از بردار دیگر / چند مثال دیگر از کاربردهای بردار منطقی / ماتریس های پایه Elementary Matrices / تغییر مقدار عناصر ماتریس / قرار دادن یک ماتریس در ماتریس دیگر / حذف ردیف یا ستون / ماتریس های نمونه / عملگرهای ماتریسی / بعضی از توابع ماتریسی / یک بحث آماری / فصل ۷ گرافيك سه بعدي: /مباحثی پیرامون گرافیک در / رسم آسان با ezplot / تابع داخلی fplot و توابع ریاضیِ سریع التغییر / حل معادلات غیر آنالیتیک / برچسب گذاری با ماوس / توری روی گراف از پنجره فرمان / دو محور با مقیاس های عمودی متفاوت / تعیین محدوده محورها / ترسیم قطبی / گیره های گرافیک graphics handles / مؤلفه های RGB /  توابع دیگر گرافیکی / ترسیم ۳ بعدی / گرافيك سه بعدي /  / سطوح فضائی / سایر روش های ترسیم سه بعدی / ترسيم منحني فضائي / تابع plot3 / تابع comp3 / ترسيم سطوح فضائي / دستور meshgrid (a,b) /  صفحه مختصات / دستور mesh (x,y,z) / دستور mesh(m) نمايش سه بعدي يك ماتريس / توابع فضائي كتاب خانه اي / رسم كُره با sphere و ايجاد افكت هاي تصويري  / رسم استوانه با cylinder / رسم قله ها با تابع نمونه peaks / بعضي از قابليت هاي گرافيكي متلب / زاويه ديد يك تصوير / تصويربرداري با getframe / باز نمايش فيلم بادستور movie / تغييرات روي قسمتي از سطح ترسيم سه بعدي / حذف قسمتي از سطح / ساير دستور هاي ترسيم سه بعدي / فصل ۸ ساختارهاي تصميم و تكرار: / ساختارهای تصمیم و تکرار / ساختارهای تصمیم و عوامل آن / ساختارهای تکرار / عملگرهاي نسبتي Relational Operators Logical Operators عملگرهاي منطقي / if بلوك / switch بلوك / ساختارهاي تكرار / for حلقه / break و دستور while حلقه / منيو / فصل ۹ نكاتي پيرامون توابع و تابع كاربر- تعريف : /  گيره تابع function handle feval / تابع تابع كاربر- تعريف /  تابع تابع كتاب خانه اي / تبديل فايل هاي متلب /  تبديل ام- فايل به پرونده پي- كد pcode file /  MATLAB Compiler با كامپايلر متلب C توليد برنامه / C++ تبديل برنامه گرافيكي به زبان / خلاصه دستورات كامپايلر /  Excel Builder سازنده كسل / فصل ۱۰ رياضيات نمادين Symbolic Math Symbolic Math Tool Box / آرايه يا متغير عددي با دقت افزوده double array / آرايه يا متغير كاراكتري / شيئ يا متغير نمادين / انواع ديگر داده / workspace نمايش متغيرها در پنجره / متغيرهاي نمادين / جاي گزيني عدد نمادين در متغير نمادين / يافتن متغيرهاي نمادين / نمايش اعداد نمادين / نمايش متغيرهاي نمادين / متغير مستقل نمادين / جاي گزيني عدد نمادين در متغير نمادين / يافتن متغيرهاي نمادين / نمايش اعداد نمادين / عمليات رياضي / ريشه دوم / توان / مشتق / انتگرال / انتگرال محدود / تبديل به كسرهاي جزئي و ريشه و قطب يك تابع تبديل / تبديل عبارت جبري به كسر متعارفي گويا / اعداد مختلط نمادين / مزدوج يك عدد مختلط / توابع نمادين / معرفي يك تابع كلي / جاي گزيني يك عبارت به جاي subs = substitution / تابع نمادين مختلط / حد تابع / تابع ام- فايلي نمادين / سري ها / توابع آسان ساز / تابع pretty / توابع expand collect / فاكتورگيري factor / ساده كردن با simplify / ساده كردن با simple / ماتريس هاي نمادين / ماتريس با عناصري از متغيرهاي نمادين / ماتريس با عناصري از توابع نمادين / رسم تابع نمادين با ezplot / دريافت راهنما در مورد رياضيات نمادين / فصل ۱۱ عمليات محاسباتي: / حل معادلات / معادله چند جمله اي، دستورهاي poly roots / حل معادله با تابع كتاب خانه اي fzero / حل دستگاه معادلات غير خطي با fsolve جعبه ابزار بهينه سازي Optimization Toolbox / حل دستگاه معادلات خطي / حل معادلات با دستور solve / جعبه ابزار رياضيات سمبليك Symbolic Math Toolbox / حل معادله ديفرانسيل عادي با ODE45 / حل معادلات ديفرانسيل عادي جعبه ابزار رياضيات سمبليك Symbolic Math Toolbox / تابع معكوس يك تابع با finverse / تركيب تابعي با compose / تقريب جبري منحني معادلات / برخوراندن يك منحني در معادله چند جمله اي Curve Fitting with polyfit(x,y,n), polyval / دريافت مختصات نقاط منحني با ginput / حل ترسيمي / فصل ۱۲ مباحثي پيرامون رشته ها / رشته به مثابه آرايه (بردار) / دسترسي به حروف رشته / عدد اسكي يك كاراكتر / m × n رشته / مرتب سازي رشته / مرتب سازي با تابع كتاب خانه اي sort / مرتب سازي رشته با تابع حبابي و مقايسه با sort / توابع رشته اي / تابع strcmp(s1,s  و عملگرهاي مقايسه اي براي رشته ها / strcat  جمع كردن رشتهها با دستور / قالببندي رشته String Formatting / تعيين فرمت براي نمايش رشته با fprintf / نگه داري رشته در يك متغير باsprintf / فصل ۱۳ سيگنال، سيستم، فيلتر / تبديلات فوريه / fft() تبديل فوريه گسسته / ifft(t) تبديل فوريه گسسته وارون / توابع سيستم ها / tf دستور ايجاد تابع تبديل زمان پيوسته /ترسيم bode براي يك سيستم / step(), impulse() واكنش پله اي و واكنش ايمپالسي / Nyquist Diagram دياگرام نايكوييست / tf2ss تغيير تابع تبديل به فرم فضاي حالت / دستور rlocus براي رسم مكان هندسي ريشه ها / سيستم فيدبك منفي با دستور feedback / مدل زمان گسسته Discrete-Time Models / Lead تابع تبديل زمان گسسته مدار / فيلترها / butter() آنالوگ و ديجيتال، دستور Butterworth فيلتر / فصل ۱۴ واسط گرافيكي كاربر / واسط گرافيكي كاربر GUI graphical user interface /  property inspector شاخصه ياب / Name or String شاخصه عنوان / Tag شاخصه برچسب / Callback Function توابع فراخوان / برنامه نويسي / فصل ۱۵ نكاتي پيرامون صفحه گسترده / برچسب گذاري / برچسب پيش فرض يك سلول / برچسب گذاري دل خواه، متغير و آرايه در اكسل excel/ كتابخانه داخلي اكسل excel/ فرمول دهي / Formula Bar ميله فرمول / رجوع نسبي و رجوع مطلق به سلول / نامگذاري / پر كردن سلول ها با ليست هاي قراردادي / فصل ۱۶ عمليات محاسباتي، توابع و نمودارها / چند تابع كتاب خانه اي / نمودارها / نمودار ستوني / ترسيم منحني / جبري سازي منحني / هيستوگرام / تابع كاربر- تعريف در اكسل VBA in Excel /  برنامه نويسي / استفاده از تابع VBA در صفحه گسترده / ضبط ماكرو / ابزارهاي محاسباتي / Goal Seek / Solver / Data Table جدول داده / تابع خط فرمانinline function / ام- فایل تابعی function M-file /تقریب جبری یک منحنی / مباحثی پیرامون توابع / تابع بدون مقدار برگشتی (بدون آرگومان خروجی) / زیر تابع subfunction / کامپایلرِ متلب MATLAB Compiler / گیره تابع function handle / تابعِ تابع /Function Recursivity / مباحثی پیرامون رشته ها / رشته به مثابه آرایه (بردار) / بلوک try...catch / تابع eval / توابع double و single و عدد اسکی یک کاراکتر / مقایسه رشته ها / تعیین فرمت برای نمایش رشته با fprintf / رشتهm × n / نگه داری رشته در یک متغیر با sprintf / سیگنال، سیستم، فیلتر/ تبدیلات فوریه / توابع سیستم ها / مدل زمان گسسته Discrete-Time Models / فیلترها / ریاضیات نمادین Symbolic Math / انواع متغیرها / عملیات ریاضی و نوع متغیرها / روش معرفی متغیر نمادین / عملیات ریاضی بر روی متغیرهای نمادین / متغیر مستقل نمادین / جای گزینی عدد نمادین در متغیر نمادین / یافتن متغیرهای نمادین متلب/ نمایش اعداد نمادین / اعداد مختلط نمادین / توابع نمادین / حد تابع / تابع ام- فایلی نمادین / سری ها / توابع آسان ساز / رسم تابع نمادین با ezplot / ماتریس های نمادین / حل معادلات / معادلات دیفرانسیل / دریافت راهنما در مورد ریاضیات نمادین / واسط گرافیکی کاربر GUI) graphical user interface) / نکاتی پیرامون صفحه گسترده / سلولهای صفحه گسترده spreadsheet cells / توابع کتاب خانه ای و نمودارها / پر کردن سری سلول ها / چند تابع کتاب خانه ای / نمودارها / هیستوگرام / وی- بی- آ در اکسل VBA in Excel / ضبط ماکرو / ابزارهای محاسباتی Goal Seek Solver جدول داده Data Table.

 

۷- جزوه آموزش مطلب به كوشش مشایخی در ۱۶ صفحه وحجم ۲/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

 

ماترس ها / عملیات ماتریسی / عملگر کالن / مجموع تمامی آرایه هاي یک ماتریس / متغیر ها در MATLAB / ذخیره ي متغیرها / نحوه ي نمایش اعداد در MATLAB / توابع در MATLAB / چند جمله اي ها در MATLAB / جبر چندجمله اي ها / ریشه هاي یک چند جمله اي / محاسبه ي جواب هاي n معادله n مجهول / رسم توابع معمولی در MATLAB / اضافه کردن توضیحات به نمودار / دستورات Axis , Grid , text / رسم نمودارهاي قطبی / رسم نمودارهاي دو و سه بعدي / تابع Meshgrid / ذخیره و ویرایش نمودار ها / رسم نمودار هاي میله اي و دایره اي / مشتق / محاسبه ي حد / محاسبه ي انتگرال / سري تیلور / حل معادلات جبري / حل معادلات چند مجهولی / حل معادلات دیفرانسیل یک مجهولی / حل دستگاه معادلات دیفرانسیل.

 

۸- جزوه آموزش مطلب به كوشش مقدس پور در ۷۸ صفحه وحجم ۳/۱ مگ rar. دانلود کنید.

آشنایی با نرم افزار مطلب / آشنایی با محیط نرم افزار MATLAB / پنجره فرمان Command Window / پنجره دستورات پیشینCommand History / پنجره ی پوشه ی جاری / پنجره فضای کار / پنجره Help / پنجره ویرایش آرایه / پنجره رسم و ویرایش نمودار /  پنجره ویرایش متون / نوار ابزار و میانبرها / علائم نقطه گذاری / ماتریسها در MATLAB / ماتریسهای خاص / کار روی ماتریسها / عملگرهای ریاضی / آشنایی با برخی توابع ریاضی /  عبارات و توابع پارامتری یا Symbolic /  حد . انتگرال و تبدیلات فوریه و لاپلاس و Z / معکوس تابع / ساده سازی و ویرایش / رسم نمودارها در MATLAB / رسم خط و منحنی 2D , 3D / رسم رویه ها در فضا / برنامه نویسی در مطلب / آشنایی با حلقه ها و عبارات شرطی.

 

۹- جزوه آموزش مطلب در کنترل مدرن (مهندسی الکترونیک) به كوشش خاکی صدیق در ۵۶ صفحه و حجم ۱مگ pdf. دانلود کنید.

مقدمه / دستورات مهم : acker / canon / care / cdf2rdf / ctrb / Ctrbf / diag / eig / estim / exam / Gram / initial / kalman / Lyap / null / obsv / obsvf / place / ss / ssdata / ss2ss / ss2tf / tf2ss / رسم پاسخهای سیستم غیرخطی / طراحی فیدبک حالت با دستور acker / فیدبک حالت با کنترل انتگرال / اثر تغییر فیدبک حالت بر رفتار دینامیکی سیستم / طراحی رؤیتگرحالت / رؤیتگر مرتبه کاهش یافته / کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر / کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر مرتبه کاهش یافته / طراحی کنترل کننده بهینه به صورت فیدبک حالت / کنترل بهینه و حساب تغییرات /  کنترل بهینه و درجه پایداری / فیلتر کالمن / کنترل کننده فیدبک خروجی با فیلتر کالمن.

 

۱۰- اسلاید آموزش مطلب ت در ۴۵ اسلاید وحجم ۹/۰ مگ pdf. دانلود کنید.

۱۱-جزوه آموزش مطلب در ۳۳ صفحه و حجم ۰۳۶/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

مفاهیم مطلب / ساختار مطلب / متغییرها / عملگرهای ریاضی / توابع / مثلثاتی / ماتریسها و دستگاههای معادلات جبری / انجام عملیات روی ماتریسها /  جبر چند جمله ای ها / حل دستگاههای معادلات جبری در مطلب / ترسیم نمودارهای دو و سه بعدی / مشتق حد و انتگرال و حل معادلات دیفرانسیل / تبدیل لاپلاس و معکوس آن / بسط سه کسرهای جزیی / حل دستگاه های جبری با متغییر نمادین / تبدیل فوریه و تبدیل z /

 

۱۲- جزوه آموزش مطلب در ۳۸ صفحه وحجم ۵۶۶/۰ مگ pdf. (پیشرفته) دانلود کنید.

سری فوریه / تبدیل لاپلاس / حل معادلات دیفرانسیل معمولی / fit /  BusyAction & Interruptible / urface / Colormap / Tag / UIContextMenu / Rectangle / Axes / Core Graphics Objects / ساختن منوفرعي / Uimenu / Pop-up / CreateFcn / Anonymous Functions / Toggle buttons /

 

۱۳- جزوه آموزش مطلب در ۴۴ صفحه وحجم ۱۵۲/۱ مگ pdf. دانلود کنید.

 

کاربردهای MATLA/ شروع به کار با Matlab / file manager / help / workspace / تعریف کردن آرایه ها / ماتریسها / اعداد در متلب / ذخیره و بازیابی داده ها / بازیابی ماتریسها از m-file ها / operator ها / ایجاد step با operator کالن / function ها / عملیات ماتریسی روی آرایه ها / پاک کردن سطر یا ستون در ماتریسها / عملیات عضو به عضو روی آرایه ها / تنظیم خروجی ها دوی صفحه نمایش با دستورات disp , format / چند جمله ای ها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه مقدار یک چند جمله ای  / ضرب و تقسیم یک چند جمله ای / مشتق چند جمله ای  / حل معادلات دیفرانسیل به کمک مطلب matlab / محاسبه انتگرال به کمک مطلب matlab /  برازش منحنی چند جمله ای / عملگرهای منطقی / ترسیم داده ها / نمودارهای ۲ بعدی /  نمودارهای ۳ بعدی /  رسم نمودارها با معادلات پارامتری / رسم نمودارها با معادلات قطبی / اضافه کردن یک گراف به گراف قبلی / برنامه نویسی m-files / برنامه اصلی / ساخت سند گدافیکی GUI /  راه اندازی GUIDE / برنامه نویسی یک GUI .

 

۱۴- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۱۱صفحه وحجم ۷/۴ مگ pdf دانلود کنید.

 ۱۵- جزوه مقدماتی و خلاصه آموزش مطلب در ۱۲صفحه وحجم ۲۰۴/۰ مگ pdf دانلود کنید.

        منبع:    matlabtrainings.blogfa.com

+ نوشته شده توسط مهدی باجلان در شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 20:8 |
+ . اللهم عجل لولیک الفرج

General Matlab Books

A Guide to MATLAB, by:B.R. Hunt, CAMBRIDGE press, 346 pages, pdf:7.649 M.B

 Download

 ---------------------------------------------------------------------- 

Essential MATLAB for Scientist and Engineers by B.Hahn, Elsevier press,304 p.pdf:2.03 M.B

 Download

---------------------

منبع:   matlabtrainings.blogfa.com

-------------------------------------------- 

 .MATLAB Referrence Manual, Version 5, MathWorks INC., 772 p., pdf:5.3 M.B

 Download

------------------------------------------------------------------- 

Getting Started with MATLAB, Version 6, MathWorks INC., 138 p., pdf:2.62 M.B

 Download

----------------------------------------------------------------------

MATLAB 7 Getting Started Guide, MathWorks INC., 256 pages, pdf:2.29 M.B

Download

--------------------

منبع:   matlabtrainings.blogfa.com

------------------------------------------------------------

MATLAB Primer, 7th Edition, by: Davis & Sigmon, Chapman & Hal press, 230 p.,pdf:1.78 M.B

Download

                --------------------------------------------------------------------------------آموزش

 Learning MATLAB (Student Version), MathWorks INC., 296 pages, pdf:2.15 M.B

Download

----------------------------------------------------------------------------

MATLAB Commands and Functions, Virginia Tech, 17 pages, pdf:0.3 M.B.

Download

---------------------------------------------------------------------------

Excel to MATLAB, MathWorks INC., 78 pages, pdf: 0.722 M.B

Download

---------------------------------------------------------------------------

Electronics Books

Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling and Introduction to CPLDs and FPGAs , 2nd edition, by: Steven T. Karris, Orcard Publication, 541 pages, 12.7 M.B. pdf

Download

---------------------------------------------------------------------------------------------

Introduction to Simulink with Engineering Applications, by: Steven T. Karris, Orchard Publications, 572 pages, 8.62 M.B. pdf

Download

---------------------------------------------------------------------------------------

 Signal and Systems, by: Steven T. Karris ,3rd edition, Orchard Publication, 651 pages, 6.76 M.B. pdf

Download 

----------------------------------------------------------------------------------

Circuit Analysis I & II with MATLAB Applications ,by: Steven T. Karris ,Orchard Publication,592  & 501  pages, 7.327 & 6.54 M.B. pdf

Download I , Download II

----------------------------------------------------------------------------------

 

CRC. Electronics and Circuit Analysis using MATLAB, by: John O. Attia, CRC Press, 400 pages, 2.57 M.B. pdf

Download

---------------------------------------------------------------------------------

Mechanics

Vibration Simulation Using MATLAB and ANSYS, by: M.R.Hatch, Chapman & Hall, 686 pages, 8.446 M.B. rar

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chemical Engineering 

Inoduction to Chemical Engineering Computing, by:B.A. Finlayson, Wiley, 352 pages, 6.164M.B. pdf.

Download

------------------------------

منبع:   matlabtrainings.blogfa.com

-----------------------------------------------------------

Graphics

Graphics and GUIs with MATLAB, by: P. Marchand, 3rd edition, Chapman & Hall CRC, 523 pages, 8.70 M.B. RAR 

Download

---------------------

منبع:   matlabtrainings.blogfa.com

----------------------------------------------------------------

Numerical Methods

 

Numerical Mathods in Engineering with Matlab , by: J. Kiusalaas , Cambridge Press, 435 pages, 7.924  M.B. pdf

Download

---------

منبع:   matlabtrainings.blogfa.com

----------------------------------------------------------------------------------

Earth Sciences

Matlab Recipes for Earth Sciences,by: M.H.Trauth, 2nd edition, Springer, 285 pages,6.42 MB

Download

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

منبع:   matlabtrainings.blogfa.com

+ نوشته شده توسط مهدی باجلان در شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 19:35 |
+ . اللهم عجل لولیک الفرج
کاربرد نرم افزار matlab درسیگنال 

http://www.4shared.com/file/68827932/65cc2541/matlab_dar_signal.html

انگلیسی

کاربرد نرم افزار مطلب در کنترل خطی  

http://www.4shared.com/file/67695931/ed5e9cf8/matlab_dar_control.html

+ نوشته شده توسط مهدی باجلان در دوشنبه بیستم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 22:20 |
+ . اللهم عجل لولیک الفرج
 

 
 
 
 
پسورد: www.eca.ir
 
پسورد: www.eca.ir
 

 اموزش نرم افزار مطلب (مربوط به کنترل)

  

+ نوشته شده توسط مهدی باجلان در شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 18:51 |
+ . اللهم عجل لولیک الفرج
جزوه آموزش نرم افزار مطلب

 

 

 

لینک دانلود                پسورد: elc85

+ نوشته شده توسط مهدی باجلان در جمعه دوم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 23:55 |
+ . اللهم عجل لولیک الفرج
جدید       

 

آموزش نرم افزار مطلب

                                              حجم  ۵۲۸ کیلو بایت می باشد

                                                download :  لینک دانلود       

 

 

+ نوشته شده توسط مهدی باجلان در چهارشنبه سی ام آبان ۱۳۸۶ و ساعت 0:13 |
+ . اللهم عجل لولیک الفرج


Powered By
BLOGFA.COM